Làm thơ từ văn xuôi

Nhập đoạn văn bản vào ô bên dưới. Mỗi câu văn sẽ được Thơ Máy sắp xếp lại thành một câu thơ. Để tạo hiệu quả tốt nhất, mỗi câu văn không nên dài quá 12 từ mỗi câu, và nên ngắt câu bằng xuống dòng…

Lựa chọn nâng cao